องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ข้อมูลตลาด
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  fdsfysdfgsdf

https://gamma.app/public/Watch-Tiger-3-2023-FULL-MOVIE-DOWNLOAD-Hindi-Dubbed-1080P-TORRENT-kgjlqhxn5hnewl7
https://gamma.app/public/atch-Tiger-3-2023 -FuLLMovie-Streaming-Online-ree-on-123ovies-Redd-j2mei9othr2fqoa
https://gamma.app/public/Where-to-watch-Tiger-3-2023-Fullovie-Free-nline-Streaming-HINDI-D- rl4lhb8h2l4jrju
https://gamma.app/public/Godzilla-Minus-One-2023-FULLMOVIE-FREE-ONLINE-ON-STREAMINGS-klvfdi77ty8thyo
https://gamma.app/public/wAtCh-Godzilla-Minus-One-ONLINE- FULLMOVIE-FREE-STREAMINGS-b7tj5sgqj4tl4ms
https://gamma.app/public/Godzilla-Minus-One-2023-FullMovie-Free-Online-English-Subbed-ovijd4lda6au66e
https://gamma.app/public/Watch-Silent- Night-2023-Full-Movie-Online---Streaming-Free-HD-m5av6puhb7rdslw
https://gamma.app/public/Silent-Night-2023-FULLMovie-Online-Download-Free-720p-480p-and-10 -dnokd9fd158vzbi
https://gamma.app/public/Where-to-Watch-Silent-Night-FullMovie-Online-Free-4K-STREAMING-be3p5xc4pdkznqk
https://gamma.app/public/NCT-NATION-To-the -World-in-Cinemas-2023-FullMovie-Free-Online-Str-w4x3o20hfhl3nke
https://gamma.app/public/NCT-NATION-To-the-World-in-Cinemas-2023-FullMovie-Free-English- Su-pg2clke4fa0mtmr
https://gamma.app/public/Watch-NCT-NATION-To-the-World-in-Cinemas-2023-FullMovie-Free-Onli-eizac2vzsbnkpwt
https://gamma.app/public/Watch- Christmas-with-The-Chosen-Holy-Night-2023-Full-Movie-Online-xaf6njza4qudh8f
https://gamma.app/public/Christmas-with-The-Chosen-Holy-Night-Full-Movie-Online-Streaming --0iietuzqu3e0yck
https://gamma.app/public/Watch-Christmas-with-The-Chosen-Holy-Night-2023-FullMovie-Free-On-1n68iiugqqt0pe0
https://gamma.app/public/atch-Wonka- 2023-FuLLMovie-Streaming-Online-ree-on-123ovies-Reddit-dndky1fw1yob380
https://gamma.app/public/Watch-Wonka-2023-FullMovie-Free-Online-on-123Movies-v5z842jqlnmdmvj
https://gamma. app/public/Watch-Wonka-2023-FullMovie-Free-Online-Streaming-at-NETFLIX-01h924szrp9d6pm
https://gamma.app/public/Aquaman-and-the-Lost-Kingdom-2023-FULLMOVIE-FREE-ONLINE -ON-STREAM-ejijr7e7dakphbo
https://gamma.app/public/WATCH-Aquaman-and-the-Lost-Kingdom-2023-FULLMOVIE-ONLINE-ENGLISH-0y9dyfg17zf3rup
https://gamma.app/public/Watch-Aquaman -and-the-Lost-Kingdom-2023-FullMovie-Free-Online-Eng-6csd381h753bl1t
https://gamma.app/public/Watch-Migration-2023-FullMovie-720p-1080p-BrRip-DvdRipAnimation-H-fvzl4kbrpuncc3d
https ://gamma.app/public/atch-Migration-2023-FuLLMovie-Streaming-Online-ree-on-123ovies-Re-g41aubnrewoi5ps
https://gamma.app/public/Where-to-Watch-Migration-FullMovie- Online-Free-4K-STREAMING-ud8qcb625y552o5
https://gamma.app/public/wAtCh-The-Color-Purple-ONLINE-FULLMOVIE-FREE-STREAMINGS-hjxfi52xtlblw0s
https://gamma.app/public/WATCHFREE-The-Color-Purple-HD-FuLLMovie-Online-On-Streamings-oht20md7nfz3723
https://gamma.app/public/The-Color-Purple-2023-FullMovie-Free -Online-Streaming-at-NETFLIX-cmk9awc2oukjxhi
https://gamma.app/public/The-Boy-and-the-Heron-2023-FULLMOVIE-FREE-ONLINE-ON-STREAMINGS-76nfnexjl2rpu44
https://gamma.app /public/wAtCh-The-Boy-and-the-Heron-ONLINE-FULLMOVIE-FREE-Animation-Adven-t1dtp7vhvf5zxlf
https://gamma.app/public/The-Boy-and-the-Heron-2023-FullMovie- Free-Online-English-Subbed-y5z40rml6a3gmr8
https://baskadia.com/post/8beg
https://baskadia.com/post/8bgn
https://gamma.app/public/ASSISTIR-Wish-O-Poder-Dos -Desejos-Filme-Completo-em-Portugues-7t1p0rvuui0n385

muhtar aboma
ตั้งกระทู้เมื่อ 17 พ.ย. 2566 เวลา 23:07


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย