องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ข้อมูลตลาด
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
พบกระทู้ 30 รายการ สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
 หัวข้อกระทู้ โพสโดย วันที่ ตอบ อ่าน
  game online.. game online 02 ธ.ค. 2566 0 13
  Link Bandar Gacor.. popo 02 ธ.ค. 2566 0 15
  Link Agen gacor.. popo 02 ธ.ค. 2566 2 15
  bandar judi online.. ganjar purnomo 02 ธ.ค. 2566 0 17
  abdul gaspol.. gsdfgdsgsdg 01 ธ.ค. 2566 0 36
  Thailand PG Slot.. PG Slot 01 ธ.ค. 2566 0 25
  สล็อตเว็บตรง.. สล็อตเว็บตรง 30 พ.ย. 2566 0 22
  ธีมต่างๆ: หลากหลายและ.. PG SLOT 29 พ.ย. 2566 0 31
  pg slot thailand.. PG Slot 29 พ.ย. 2566 0 18
  ydjhytdjuyeju5e66 65yu65y65yd.. wefwre 28 พ.ย. 2566 0 22
  ndfzsFas fgfgjdxgsd ggjfxdzf.. iuhydfyrte 25 พ.ย. 2566 1 51
  awd gsrsfwefr.. awdawdawd 25 พ.ย. 2566 0 37
  grtsy54w 4y 54w .. wefwre 25 พ.ย. 2566 0 21
  google indexing.. jawara 25 พ.ย. 2566 0 36
  dsyads dsyadsy.. dyas ydasdsay 23 พ.ย. 2566 0 44
  ry56ey 46336.. wefwre 23 พ.ย. 2566 0 29
  trhtr 45y 54y 65.. wefwre 20 พ.ย. 2566 0 46
  fdsfysdfgsdf.. muhtar aboma 17 พ.ย. 2566 0 58
  film online 2023.. awdawdawd 16 พ.ย. 2566 0 47
  film online.. awdawdawd 16 พ.ย. 2566 0 44
  DKLGUOZIR F7820R.. jtfyuhiug 16 พ.ย. 2566 0 35
  YFUGEL FEGUFP FGUIEPFIU FGE.. jtfyuhiug 16 พ.ย. 2566 0 26
  grdtgyuuj ghdlkj fdg.. jtfyuhiug 12 พ.ย. 2566 0 58
  trshtr ry654ey 56y 45e.. wefwre 12 พ.ย. 2566 0 62
  The bawdy lucks are better than the area... oppo 10 พ.ย. 2566 0 66
  r454t54 trht5yeh654ey54.. wefwre 10 พ.ย. 2566 0 47
  seryserysery.. seryserysery 03 พ.ย. 2566 0 58
  aetawetawet.. seyseryseryseryseyryer 03 พ.ย. 2566 0 46
  sertsertste.. aetetewtawet 02 พ.ย. 2566 0 32
  seryserysery.. yseryseysyysyyy 02 พ.ย. 2566 0 28
กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย